U bent hier

Effect en veiligheid van diepe transcraniële stimulatie op OCD

Obsessief-compulsieve stoornis (OCD) is een aandoening die wordt gekenmerkt door oncontroleerbare, terugkerende gedachten en gedragingen. Ongeveer 2% tot 3% van de mensen lijdt aan OCD, maar standaardbehandelingen zoals medicijnen of blootstellingstherapie heeft een (gedeeltelijk) effect bij slechts 40% - 60% van de patiënten. Voor de mensen waarbij deze therapieën geen effect hebben is er sinds mei 2019 een nieuwe behandeling goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA): hoogfrequente diepe transcraniële magnetische stimulatie (dTMS).

Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van Joseph Zohar (M.D.) van de Universiteit van Tel Aviv, ontdekte dat vijf dTMS behandelingen per week gedurende een periode van 6 weken een gunstig effect heeft op het verminderen van OCD-symptomen. De onderzoeksgroep richtte zich op hersenstimulatie van de mediale prefrontale cortex (mPFC) en de anterieure cingulate cortex (ACC) met behulp van dTMS om na te gaan of stimulatie van deze hersengebieden de symptomen van OCD zou verminderen. Zowel de patiënten die een actieve behandeling ontvingen als de patiënten die een placebo-behandeling kregen, rapporteerden een vermindering van de symptomen, maar de vermindering was gemiddeld twee keer zo groot  bij de patiënten die actieve dTMS ontvingen. Voor deze groep vertoonde 38% van de patiënten ten minste een gedeeltelijk respons op dTMS, dit aantal nam toe tot 45% bij de follow-up meting 4 weken na beëindiging van de behandeling. Het team rapporteerde dat dTMS "goed werd getolereerd" door de patiënten in de actieve dTMS groep. Er waren geen ernstige bijwerkingen zoals epileptische aanvallen, terwijl de meest voorkomende bijwerking milde hoofdpijn tijdens of vlak na behandelsessie was .

Voor het volledige artikel van Joseph Zohar et al., bezoek deze pagina.
Voor een uitgebreid nieuwsartikel klik hier (Engelstalig).